DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
The Big Draw - Gjøvik
Produksjonsliste
Program

The Big Draw - Gjøvik

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I «Balansetegning» tas elevene med inn i Randi Liliequist sin kunstprosess, der bruken av den håndtegnede streken står sentral. Hun bygger kunsten sin opp med en strøm av koder, rytmer, tegn og bevegelser. Disse linjene gjenspeiles i bildene hennes og har ofte ingen begynnelse eller slutt. Med fabulerende innlevelse lager hun arbeidene sine, som gjerne har en mangetydig og frodig helhet.

Det første elevene møter er kunstverk laget av R.L. som er montert i formidlings rommet. Dette danner grunnlaget for en dialogbasert formidling omkring kunsten de har foran seg og arbeidet som er gjort i forkant.

Med dette som utgangspunkt, blir elevene med videre inn i verksted-arbeid, der de selv oppfordres til å tegne ut i fra sin egen kreative skaperevne. Her uttrykker de seg individuelt og er i sin egen trygge verden.

Etter noen lekne og oppvarmende tegneøvelser, går barna på leting etter sin egen personlige strek og sitt eget kalligrafiske tegn. Et tegn som henger sammen med kroppens grunnrytme, puls, musikalitet og følelses temperament. Denne typen tegn kan være som en nedtegnet bevegelse og har røtter i kroppens balansepunkt rett under navlen.

Under dette verkstedet, gjelder det å huske kroppen og la hjernen ta pause mens man tegner innen fra seg selv.Her tegnes det fra tærne, knærne,magen, hjerte, lungene, håret. Med hånden forlenges impulsen fra kroppen ut i tegneredskapet, før den slippes videre ut på papiret. 

I siste del av verkstedet, eksperimenterer barna videre i avtalt samarbeid, som til slutt resulterer i en stor felles tegning.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Randi Liliequist

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Liliequist er billedkunstner med tilsvarende master fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Liliequist jobber hovedsakelig med todimensjonale fargetrykk og tegning i tillegg til objekter og installasjoner. Med flere års bakgrunn i teater, jobber hun også med kostymer.

Hun har i mange år arbeidet i diverse settinger i teater, som kurator,med kunstformidling, kurs,workshops som kreativ agent, innenfor DKS sine ulike systemer,Riksutstillingene, Nasjonalmuseet, Kulturskole, Kunstsenter o.l. og er derfor vant med å involvere andre i kunstneriske prosesser.


Medvirkende

  • Randi Liliequist
  • Randi Liliequist (Kunstner/formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

1..jpg
2..jpg
3..jpg
4..jpg
5..jpg
6..jpg
Visuell kunst
Trinn: 4 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Elin Bjørnstad, e-mail: elin.bjornstad@oppland.org
Kontaktperson utøver
Randi Liliequist, tlf: 97099464, e-mail: lilietrykk@gmail.com
Programlengde
90
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Stort klasserom/gymsal
Bærehjelp
Ja, 2 stk elever
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
40 min.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
  • Randi Liliequist (Kunstner/formidler)