DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
The Big Draw - Lillehammer
Produksjonsliste
Program

The Big Draw - Lillehammer

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Formidling via Den Kulturelle Skolesekken er knyttet opp til utstilling ved Oppland Kunstsenter i tidspunktet 10.09. – 23.10.2016. Utstiller og formidler er Hanne Lydia Opøien Figenschou. Formidlingen vil være parallell med arrangementet The Big Draw. The Big Draw er verdens største tegnefestival, som har sitt utspring i England.

Figenschous arbeider befinner seg innenfor områder som kjønn og identitet gjennom medier som tegning, tekst og video. Fokus er på ulike faser og fasetter i livsløp, gjennomgående er interessen for det tydelige, offentlige kombinert med det intime.

I formidlingen vil det fokuseres på hvordan kunstneren har arbeidet med teknikken. Valg av redskaper, som her er farveblyant holdt i ulike gråskalaer. Snakke om tegneteknikk, hvordan man gjennom ulike metoder kan skape en illusjon av en overflate, for eksempel gjennom å tegne kruseduller. Valg av papir og hva det har å si for uttrykket, i dette tilfelle sort papir. Hvordan papiret krever nøyaktighet og presisjon da man ikke kan fjerne noe. Hvordan man arbeider frem motivene ved å skisse gjennom foto og senere projiserer disse på papiret. Valget av motiver er en sentral del av utstillingens språk. Hvordan man gjennom fokus på enkelte objekter kan fortelle historier som går langt utover det man umiddelbart oppfatter. Og hvordan denne måten å jobbe på, ofte med foto fra smarttelefon som skisser, er parallell til en kultur som er gjenkjennbar fra sosiale medier. Kunstneren har gjennom sine arbeider lenge fokusert på selvportrettet som gjenkjennes i vår Selfie pregede kultur. Blir vi mer selvopptatte som et resultat av dette? Kunstneren jobber også aktivt med tekst og ønsker å fokusere på parallellene mellom tegning og ord. Er det et slektskap her, gjennom poesi, prosa og tegning?

Kunstneren åpner selvsagt opp for spørsmål og vil tilrettelegge for en aktiv dialog med elevene underveis. Det tenkes her at man deler elevene opp i to eller tre grupper og elevene vil her i de forskjellige gruppene velge seg et kunstverk de spesielt har lyst å løfte frem og diskutere i plenum.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hanne Lydia Opøien Figenschou

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Hanne Lydia Opøien Figenschou
  • Hanne Lydia Opøien Figenschou (Kunstner/formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

hannelydia.jpg
For_Randi.jpg
Visuell kunst
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Elin Bjørnstad: tlf. 61289389/99444733, elin.bjornstad@oppland.org
Kontaktperson utøver
Hanne Lydia Opøien Figenschou: tlf. 91732278, hannelydia@gmail.com

Programlengde
60
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Oppland kunstsenter, Lillehammer
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
  • Hanne Lydia Opøien Figenschou (Kunstner/formidler)