DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
SULT (Vrangforestilling)
Produksjonsliste
Program

SULT (Vrangforestilling)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

SULT er ei forestilling i fire delar - om sult. Vi møter ein ung mann med rulle-r og pølse i blikket, som prøver å livnæra seg som skribent. Han lev på grensa til sult, men forsøkjer desperat å halda på verdigheita. På vegen møtar han fleire personar som kanskje rekk ut ei hjelpande hand, eller kanskje ikkje, eller som sjølv kunne trengd ei hand å halda i. På St. Olavsplass nr. 2 møter han ei namnlaus kvinne med eit grønt teppe under armen. Han kallar henne Ylajali.

Teaterkompaniet Vrangforestilling vil med arbeidet sitt motbevise vrangforestillinga om at eldre litteratur er kjedeleg litteratur. Sult frå 1890 var Knut Hamsun sitt gjennombrot, og står framleis som eit av norsk litteratur sine høgdepunkt. I denne dramatiseringa vert teksten flytta inn i eit tidlaust rom, som gjer at ein som publium lettare kjenner seg att i situasjonar og lettare trekk parallellar mellom no og då. Med ein scenografi der publikum vert inkludert i forvandlinga mellom scener og roller, oppstår ein spontan og leiken form som kler teksten godt.

Lærerveiledning

Det er viktig at elevene er kjent med handlingen og tematikken før de ser forestillingen.

Med forestillingen SULT blir ungdom kjent med Hamsuns klassiker fra 1890. Sult var Knut Hamsuns gjennombrudd og står fortsatt som et av norsk litteraturs høydepunkter. Men den geniale teksten krever sitt av leseren. Sult kan oppleves som en tung lesning da den er ”noe monoton”, for å bruke Georg Brandes' ord. Forestillingen er leken og humoristisk, og fungerer godt som et supplement til gjennomlesning og diskusjon i klassen. Kompaniet vet hvor vanskelig det kan være å engasjere seg i verker skrevet fra et annet århundre, og denne forestillingen gir en annen inngang til dette verket. Vrangforestilling, som har laget stykket, ønsker å motbevise vrangforestillingen mange har om eldre litteratur som kjedelig litteratur, og vil vise at verket både er interessant og aktuelt.


Læreplanmål

Under fylgjer forslag til læreplanmål som kan koplast opp mot forestillinga. Lista er ikkje komplett, og er kun å rekne som inspirasjon / grunnlag for å få idear til koplingar.

Norsk e. 10. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne...

"presentere tema og uttrykksmåter i [et utvalg sentrale samtidstekster og] noen klassiske tekster i norsk litteratur"

"beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder"

"gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder [og bruke noen av dem i egne tekster]"

"lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger"

"samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film [og framføre tolkende opplesing og dramatisering]"

"lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster"


Norsk vg1 stud.spes/vg2 yrkesfag:

" gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har"

"tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster"

"bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk"

"lese et representativt utvalg [samtidstekster,] skjønnlitteratur [og sakprosa,] på bokmål [og nynorsk og i oversettelse fra samisk, ]og reflektere over innhold, form og formål"


Norsk vg2 stud.spes /påbygg:

"lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer"

"skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål"


Norsk vg3 stud.spes/påbygg:

"tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster"

"analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng"

"skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster"

"lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

"lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål"Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Vrangforestilling

Om kunstner / utøver / gruppe

Vrangforestilling er en Stavangerbasert teatergruppe som lager engasjerende barne- og ungdomsteater med utgangspunkt i norske klassikere. SULT er nummer tre i rekken og har Knut Hamsuns roman som forelegg. Med vår sceneversjon av teksten vil vi øke interessen for det klassiske verket ved å gjøre teksten lettere tilgjengelig, uten å undervurdere publikum. Tvert i mot ønsker vi å utfordre publikum – både på et intellektuelt og sanselig plan.


Medvirkende

 • Vrangforestilling
 • Maria Drangeid (Regi / tekniker), vrangforestilling@gmail.com, 48254713
 • Malin Landa (Skuespiller)
 • Lars August Jørgensen (Skuespiller)
 • Joakim Borgen (Skuespiller)

Multimedia og vedlegg

Bilder

SULT
Foto: Vrangforestilling
SULT
Foto: Vrangforestilling
SULT
Foto: Vrangforestilling
SULT
Foto: Vrangforestilling
Scenekunst / Teater
Trinn: 8 - VG3
Under fylgjer forslag til læreplanmål som kan koplast opp mot forestillinga. Lista er ikkje komplett, og er kun å rekne som inspirasjon / grunnlag for å få idear til koplingar.
Turnéplan: SULT
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Oppland scenekunstprodusent:
Marie Othilie Hundevadt
marie.othilie.hundevadt@oppland.org
Tlf. 402 84305

DKS Oppland turnélegger:
Jofrid Sørskog
jofrid.sorskog@oppland.org
Tlf. 936 17900
Kontaktperson utøver
Programlengde
60
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Gymsal / aula / kultursal eller lignende
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
30 min.
Litteratur
Knut Hamsuns SULT fra 1890.
Strøm
3 x 16 ampere
Scenebredde i meter
6
Scenehøyde i meter
3
Scenedybde i meter
8
Må blendes
Ja
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
 • Maria Drangeid (Regi / tekniker)
 • Malin Landa (Skuespiller)
 • Lars August Jørgensen (Skuespiller)
 • Joakim Borgen (Skuespiller)