DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Menneske og natur 1 og 2, Arve Rønning skulpturer
Produksjonsliste
Program

Menneske og natur 1 og 2, Arve Rønning skulpturer

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Arve Rønning (f.1953) har gjennom hele kunstnerkarrieren hatt fokus på skulptur, men også maleri. Han har hatt flere store offentlige utsmykningsoppdrag i og utenfor Norge.

Arve Rønnings skulpturer har fellestrekk gjennom samspill med omgivelsene, med organiske former, materialorienterte mot et abstrakt uttrykk. De ulike materialenes egenart tas med i kunstverkenes utforming; en skulptur i tre bærer med seg treets form, i materialer som stål finner en skinnende eller rustne overflater. Dette gir kunstverket sitt særpreg.

Utsmykningsoppdraget ved Valdres lokalmedisinske senter ble tildelt Arve Rønning i konkurranse med flere kunstnere. Kunstverket er todelt, og har tittelen Menneske og natur 1 og 2. I dette kunstverket er skulpturene utformet i rustbehandlet cortenstål og høypolert, reflekterende syrefast stål.

Tilbudet er utarbeidet av Lillehammer Kunstmuseum, og er todelt:

1) Ved skulpturene ved Valdres lokalmedisinske senter (1,5 time).

  • Hva gjør kunstverket med stedet?
  • Omvisning og oppgaver ved skulpturene.

2) Ved Lillehammer Kunstmuseum (3 timer + busskjøring t/r).

  • Omvisning med vekt på tredimensjonal kunst.
  • Verksted. Med utgangspunkt i elevenes egne fotografier/skisser, skal de lage egne skulpturer med fokus på dekorative detaljer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Lillehammer kunstmuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Arve Rønning skulptur
Foto: Liv Stubstad
Visuell kunst
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Oppland v/turnéansvarlig:
Jofrid Sørskog
jofrid.sorskog@oppland.org
Tlf. 61289207/93617900
Kontaktperson utøver
Lillehammer Kunstmuseum
Liv Stubstad eller Lene Solberg:
Liv.Stubstad@lillehammerartmuseum.com
Tlf. 61054460 / 97676411

Lene.Solberg@lillehammerartmuseum.com
Tlf. 61054460 / 45241772

Programlengde
1,5 time (del 1) + hel skoledag (del 2)
Arena / rom
Del 1: Valdres lokalmedisinske senter (Fagernes). Del 2: Lillehammer Kunstmuseum.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune