DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
De elendige teaterprøvene! (Artilleriet (co-prod T...
Produksjonsliste
Program

De elendige teaterprøvene! (Artilleriet (co-prod Teater Innlandet))

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

«Prøv igjen!» «En gang til!» «Litt saktere» «Det var for sakte!» «Bra! Gjenta det!»

Når en teaterforestilling lages, jobbes det intenst i mange uker, både med kostymer, scenografi, lys, lyd, og ikke minst jobbes det med skuespillerne: Hvem skal de forestille? Hvordan skal de bevege seg? Hvordan skal de si teksten?

De aller fleste har sett teater før, men hvordan lages egentlig en teaterforestilling? Hvordan jobber regissøren med skuespillerne for å skape et ferdig produkt? Det er dette elevene får et unikt innblikk i gjennom dette tilbudet, der de får kikke inn i en helt ekte prøvesituasjon, som senere skal munne ut i  forestillingen De elendige.

Elevene får først en introduksjon til De elendige (bedre kjent som Les Miserables), og får vite hva skuespillerne og regissøren jobber med akkurat nå, slik at de forstår hva de skal se. Så får de være flue på veggen mens regissør og skuespillere prøver å jobbe fram en scene fra stykket. Elevene får avslutningsvis anledning til å snakke med skuespillerne og regissøren, enten i fellesskap eller i mindre grupper.

For 7. trinn og oppover følges opplegget av en tur til Maihaugsalen for å se det ferdige resultatet, De Elendige , 22. februar 2018.

Lærerveiledning

Hvorfor skal man se på teaterprøver?

I teatret skjer det mykje spanande i prosessen fram mot forestillinga, og vi vil gje born og ungdom moglegheit til å kikke inn i denne verda av teaterprøver.

Dette tilbudet er eit eksperiment frå oss i DKS Oppland, i samarbeid med Artilleriet og Teater Innlandet, basert på forskningsrapporten "Elevmedvirkning i Den kulturrelle skolesekken", der elevane si oppleving av DKS vart undersøkt. Utgangspunktet for eksperimentet er eit sitat henta frå her, og går som fylgjande: 

"En jente fortalte at den beste kulturaktivitet hun hadde opplevd var en prøve på et profesjonelt teater, hun likte det bedre enn selve forestillingen. Hun var fasinert av den utviklingsprosessen produksjonen gikk gjennom, og syntes at hun hadde lært enormt mye av denne opplevelsen." (Collard 2014: 6)

Vi trur fleire elevar vil kunne ha glede av liknande opplevingar som denne jenta, og har derfor utvikla dette tilbodet.

Utøvarane vil også ha glede og nytte av besøk frå elevane. Elevane vil få oppgåver undervegs: "Sjå spesielt etter dette" eller "Kva tenkte de skjedde der?", og attendemeldingane elevane gjev, vil hjelpe kompaniet til å utvikle forestillinga vidare.

Vi vil veldig gjerne høyre kva elevane tenkjer om tilbodet i etterkant, og tek gjerne imot tips frå dykk på skulene om korleis vi kan utvikle konseptet vidare.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Artilleriet (co-prod Teater Innlandet)

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Artilleriet (co-prod Teater Innlandet)
 • Thomas Østgaard (Regissør)
 • Solvig Laland Mohn
 • Anders Kippersund
 • Inga-Live Kippersund
 • Ivar Furre Aam

Multimedia og vedlegg

Bilder

Arbeid pågår
Foto: Brobekk oljerigg
Artilleriets tidligere prøver
Foto: Mannen som ler
Fra tidlige prøver "De elendige"
Foto: Artilleriet / Teater Innlandet
Fra tidlige prøver "De elendige"
Foto: Artilleriet / Teater Innlandet
Scenekunst / Teater
Trinn: 5 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
75 min
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Gausdal kulturhus
Bærehjelp
nei
Oppriggingstid
0 min.
Nedriggingstid
0 min.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
 • Thomas Østgaard (Regissør)
 • Solvig Laland Mohn
 • Anders Kippersund
 • Inga-Live Kippersund
 • Ivar Furre Aam