DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
NICE?
Produksjonsliste
Program

NICE?

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Åtte arbeider av syv forskjellige kunsthåndverkere. Arbeidenes fellesnevner er humor, enten i form av tittel eller uttrykk. Her er gjenbruk og ready mades, men også kjente teknikker og materialer tatt videre til uvante og nye uttrykk. Flere av arbeidene beveger seg i grenselandet mellom tradisjonelt kunsthåndverk og billedkunst. Utstillingen viser arbeider av unge og forholdsvis nyutdannede kunsthåndverkere, men også av etablerte og internasjonalt kjente navn.

Lærerveiledning

Tradisjonelt har kunsthåndverket vært materialbasert, med definerte fagområder som tekstil, keramikk, glass etc. Ofte har objektene hatt en tilknytning til bruk, som noe å kle seg i, pynte seg med eller spise/drikke av. Utviklingen i deler av kunsthåndverket har gitt nye uttrykk, og også beveget seg i retning av billedkunsten. Enkelte kunsthåndverkere jobber i et grenseland, og kan være vanskelig å plassere etter tradisjonell inndeling, da de også har beveget seg vekk fra bruksaspektet.

I utstillingen NICE? viser vi arbeider av syv ulike kunsthåndverkere, som på hver sin måte har tatt kunsthåndverket videre. Her er gjenbruk og ready mades, tekstil og keramikk, smykkekunst og metall-/treobjekter. Vi ser eksempler på utsøkt håndverk og avanserte fremstillingsteknikker, og får en anelse av tidsbruken i enkeltarbeidene.

ARBEIDER I UTSTILLINGEN

Anita Hofgaard  - «Kunstpause»

Siri Brekke  - «Strategies of Denial»

Felieke van der Leest  - «Magician Tiger Cub and his 5½ Little Rabbits»

Tovelise Røkke-Olsen  - «Beautybag»

Siri Berqvam  - «Brannslukkingsapparat» og "Medisinskap»

Gunn Tjensvold  - «Bad»

Kjetil Aschim  - «Moonrin»


FORSLAG TIL FOR-/ETTERARBEID

  • Gå inn på hjemmesidene og undersøk hva de enkelte arbeider med, har av utdannelse og så videre. Google dem som ikke har egen hjemmeside! www.siribrekke.com, www.feliekevanderleest.com , www.tlro.no, www.siriogatle.no, www.kjetilaschim.no

  • Undersøk hva slags arbeider som kan høre inn under fellesbetegnelsene og finn eksempler (bilder eller virkelige gjenstander) på hver av dem:
    keramikk, metall, tekstil, glass, tre, lær

  • Undersøk hvordan man utdanner seg til for eksempel smykkekunstner, keramiker, tekstilkunstner, glasskunstner osv.

  • Bruk titlene fra utstillingen og lag/tegn egne arbeider!

  • Skriv en kort tekst om det arbeidet i utstillingen som gjorde mest inntrykk på deg, og fortell hvorfor!

Lykke til med utstillingen!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kunstpause av Anita Hofgaard
Foto: Tom Sinding
Beautybag av Tovelise Røkke-Olsen
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Medisinskap av Siri Berqvam
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Brannslukningsapparat av Siri Berqvam
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Strategies of Denial av Siri Brekke
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Moonrin av Kjetil Aschim
Foto: Kjetil Aschim
Moonrin, detalj
Foto: Kjetil Aschim
Bad av Gunn Tjensvold
Foto: Gunn Tjensvold
Bad, detalj
Foto: Gunn Tjensvold
Bad, detalj II
Foto: Gunn Tjensvold
Magicien Tiger Cub and his 5½ Little Rabbits
Foto: Eddo Hartmann
Magicien Tiger Cub and his 5½ Little Rabbits, detalj
Foto: Eddo Hartmann
Visuell kunst
Trinn: 2 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Oppland v/turnélegger:
Jofrid Sørskog
Tlf. 612 89207/936 17900
jofrid.sorskog@oppland.org
Kontaktperson utøver
Keramiker Lene Tori Obel Bugge
Tlf. 958 70799
lenetori@broadpark.no

Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom som skal være låst når formidler/lærer ikke er til stede
Merknad
Formidleren Lene Tori Obel Bugge tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører.  Alle lærere som blir involvert i dette besøket, må få et eksemplar av denne lærerveiledningen i god tid. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot formidleren når hun kommer.
Lykke til med besøket!
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Produsent:
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter