DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Viking på Mjøsa
Produksjonsliste
Program

Viking på Mjøsa

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Mjøsmuseet er ansvarlig for dette kulturarvtilbudet som består av vikingopplevelser i vannkanten ved Mjøsa.

I løpet av dagen vil elevene få prøve hvordan det er å leve i en annen tid. De får både smake, lukte og føle vikingtida på kroppen.

Elevene blir delt inn i grupper i et rullerende opplegg med fem poster og ca. 30 minutter på hver post. På postene får de blant annet se det ekte vikingsverdet til den farlige totningen og banditten Håke berserk, de får ro vikingbåt, skyte med pil og bue, spise som vikinger og se en vikingsmed i aksjon.

Lærerveiledning

Følgende står i læreplan i samfunnsfag for mellomtrinnet (5.-7. trinn):

Historie :
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden. (…)

"Viking på Mjøsa" legger opp til at elevene gjennom opplevelser i gruppe, og følelse av mestring av en oppgave gruppa skal løse sammen, skal sitte igjen med kunnskaper om hvordan mennesker på Toten kan ha levd i perioden vi kaller vikingtid (ca 793 – ca 1050). Gjennom produksjonen får elevene noe bakgrunnskunnskap om perioden, de lærer hva begrepet «viking» betyr, og at perioden vikingtid er særegen for de nordiske områdene. I europeisk historie inngår den perioden vi i Norge kaller vikingtid i «sekkebegrepet» middelalderen. Det er også et mål at eleven skal få kjennskap til nyansene i det å «være en viking», nemlig at det ikke bare handlet om drap og plyndring, men også sjømannskap, handel og et noe mer likeverdig kvinnesyn enn det som kom med kristningen av landet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Mjøsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Viking på Mjøsa 3.jpg
Foto: Mjøsmuseet
Viking på Mjøsa 2.jpg
Foto: Mjøsmuseet
Viking på Mjøsa 1.jpg
Foto: Mjøsmuseet
Viking på Mjøsa 4.jpg
Foto: Mjøsmuseet
Viking på Mjøsa 5.jpg
Foto: Mjøsmuseet
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarlig Jofrid Sørskog
tlf. 61289207/93617900
jofrid.sorskog@oppland.org

Kontaktperson utøver
Mjøsmuseet v/Inger Christine Årstad
tlf. 92256277
arstad@mjosmuseet.no


Programlengde
9.15 - 13.00
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Mjøsas ark og utvendig på stranda ved Kapp Melkefabrikk
Merknad
  • Elevene får spise vikingmat og trenger ikke ta med mat og drikke. Barn med spesielle matbehov må ta med selv.
  • Elevene skal være ute ansett vær, ta med klær.
  • Meld til Mjøsmuseet om dere har elever som trenger hjelp til forflytning.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune