DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Flokk - Gitte Dæhlin
Produksjonsliste
Program

Flokk - Gitte Dæhlin

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lillehammer Kunstmuseum gir barn og unge i Midt-Gudbrandsdalen kunnskap og opplevelser knyttet til Gitte Dæhlins Flokk. Skulpturene er plassert ved Sygard Grytting i Sør-Fron kommune og består av 21 langstrakte figurer støpt i bronse. Alle figurene har øyne av glass, og er ellers utsmykket med særegne trekk og detaljer.

Dette formidlingsopplegget er rettet mot 5. trinn i grunnskolen:

  • Oppleve kunstverket, se de ulike medlemmene i flokken; den enkelte skulpturs ulikheter og særegne detaljer. Hvordan og hvorfor blir de til sammen en flokk?
  • Hva gjør kunstverket med stedet?
  • Verksted-oppgaveOm utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Gitte Dæhlin
  • Produsent: Lillehammer Kunstmuseum / OFK
  • Idé/opplegg: Lillehammer Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Gittes Dæhlin (1956-2012) har gjennom hele karrieren laget skulpturer av utradisjonelle materialer. Først sydde hun skulpturer i tekstil, deretter begynte hun med dyreskinn og palmefiber. Og til slutt, bronse. Dæhlin har kunstutdannelse fra Norge, men i 1977 bestemmer hun seg for å reise til Mexico, som siden har vært hennes primærbosted.

Gitte Dæhlin arbeider innenfor et figurativt formspråk som tematiserer forholdet mellom kunst og virkelighet. Inntrykket av livaktighet er et gjennomgående tema i hennes skulpturer; samtlige av hennes skulpturer ser på deg via illusjonistiske keramikk- eller glassøyne. Skulpturene er aldri rene kvinne- eller mannsfremstillinger, men er en sammenblanding av ulike kilder i spennet fra dyr til menneske. Arbeidene er alltid sosialt kommenterende og Dæhlin står alltid på de svakes side enten det er med utgangspunkt i det norske eller det meksikansk-indianske samfunnet.  

I 2001 presenterte Gitte Dæhlin sin største utstilling i Norge. Fra Mexico sendte hun hjem en 30-talls plantefiberskulpturer som blant annet besto av en flokk på 21 langstrakte skulpturer. Utstillingssalene ble raskt omdannet til et fremmed sted hvor betrakteren fikk følelsen av å tre inn i en annens og ikke minst andres verden. Nettopp denne følelsen hun selv bar med seg. Men for Gitte ble etter hvert «de andre» det nære og Norge «det andre».

I 2011 brakte hun flokken fra Lillehammer Kunstmuseum videre til Sør-Fron – denne gangen i form av 21 høyreiste bronseskulpturer. Dette prosjektet ga Gitte helt spesielle og nye utfordringer. Tidligere hadde hun kun arbeidet med myke, organiske materialer. Nå måtte hun tenke i bronse – et belastet, hardt og maskulint materiale. Hun laget først en prøve i form av et bronsehode som måtte overvintre utendørs i Norge – for å se om glassøynene holdt seg på plass i bronsen! Det gikk bra og hun arbeidet frem alle 21 bronseskulpturene. Hver og en er unik, med hver sine små detaljer og referansepunkter. Nå står de og speider ut over landskap og årstider i Sør-Fron til evig tid.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Gitte Dæhlin "Flokk"
Foto: Lillehammer Kunstmuseum
Gitte Dæhlin "Flokk"
Foto: Lillehammer Kunstmuseum
Gitte Dæhlin "Flokk"
Foto: Lillehammer Kunstmuseum
Verksted til "Flokk"
Foto: Lillehammer Kunstmuseum
Verksted til "Flokk"
Foto: Lillehammer Kunstmuseum

Video/Lyd

Visuell kunst
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnélegger Jofrid Sørskog:
Jofrid.Sorskog@oppland.org
Tlf. 61289207 / 93617900
Kontaktperson utøver
Museumspedagog Liv Stubstad eller Lene Solberg:
Liv.Stubstad@lillehammerartmuseum.com
Tlf. 61054460 / 97676411

Lene.Solberg@lillehammerartmuseum.com
Tlf. 61054460 / 45241772
Programlengde
2 timer ved FLOKK, Sygard Grytting og 2 timer ved Lillehammer Kunstmuseum
Arena / rom
Sygard Grytting og Lillehammer Kunstmuseum
Er workshop
Ja
Merknad
Opplegget er todelt. Elevene skal besøke både FLOKK ved Sygard Grytting og Lillehammer Kunstmuseum.
Se turnéplan for å finne ut hvilke dager din skole skal delta.
NB! HUSK KLÆR OG SKO ETTER VÆR SAMT MATPAKKE!

Lenker
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Produsent:
Lillehammer Kunstmuseum / OFK