DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
En dag i kunsten
Produksjonsliste
Program

En dag i kunsten

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

 Omvisningen gir mulighet for å oppleve og samtale om ulike kunstverk, med vekt på bruk av farger og former. I verkstedet legges det vekt på å øke elevenes ferdigheter i å blande og bruke primærfarger for å eksperimentere med dette i egne arbeider. Mulighet for kunstopplevelser for flere sanser; SE på og samtale om kunstverk. TA i bruk pensler og maling for å eksperimentere med form og farge. UTTRYKKE egne opplevelser.  Mat og drikke i vakre omgivelser gir nye krefter til mer undring og samtale om kunst! En rolig avslutning på "En dag i kunsten". 

Lærerveiledning

Kort om utvalgte kunstnere i Lillehammer Kunstmuseum.

Thorvald Erichsen "Sen høst. Lillehammer", 1917 Thorvald Erikchsen ble født i Trondheim i 1868 og døde i Oslo i 1939. Som mange samtidige var Erichsen påvirket av impresjonismen i Frankrike. Hans kunst er preget av utfordringen som ligger i hvordan beskrive lys og fargeinntrykk på en bestemt tid av året under bestemte værforhold til bestemte tider av året. Lysendring betyr også fargeendring og dermed også et nytt motiv for Erichsen. Derfor laget han flere bilder med samme motiv og alle varianter ga forskjellige resultat. Einar Sigstad "Ark",1988 Einar Sigstad er født i 1950 på Biri ved Lillehammer. Han arbeider innenfor et realistisk, figurativt formspråk og tematikken kretser rundt naturlandskapet. Dette gjelder både i hans malerier og i grafikken. Sigstad arbeider ofte med malerier i serier ut fra et felles tema som for eksempel byggverk, som Ark er et godt eksempel på. Hanne Borchgrevink "Hus i Nord II", 2000 Hanne Borchgrevink er født i 1951 i Oslo. Borchgrevink bidro til å fornye norsk maleri på 1980-tallet, men hun har alltid vekslet mellom maleri og grafikk, spesielt tresnitt. Kunsttuttrykket har hele tiden vært en forenklet figurasjon, men med farger som malerisk hoveduttrykk. Drivkraften synes å være eksperimentering med form, flater og fargenes formskapende funksjon. Jenny Maria Rydhagen "Parallell Univers #1", 2006 Jenny Maria Rydhagen er født i 1967. På Statens Kunstakademi gikk Rydhagen på malerlinjen, men kom etter hvert til å foksere på fotomediet. Farger, komposisjon og persepsjon står som sentrale deler i hennes fotografiske arbeider og hennes verk kan i høy grad minne nettopp om malerier

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lillehammer Kunstmuseum
  • I samarbeid med: Lillehammer Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Lillehammer Kunstmuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Verksted på Lillehammer Kunstmuseum
Postkort
Paletter
"Sen høst. Lillehammer", 1917
Foto: Thorvald Erichsen
"Ark", 1988
Foto: Einar Sigstad
"Hus i nord II", 2000
Foto: Hanne Borchgrevink
"Paralell Univers#1",2006
Foto: Jenny Maria Rydhagen
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 2 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Museumspedagog Liv Stubstad, tlf: 61054494
Programlengde
3 skoletimer
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Lillehammer Kunstmuseum
Er workshop
Ja
Pris
Omvisningen og verkstedet er gratis.
For eventuelle transportutgifter gjelder Kulturmenyens arrangementstøtteordning. Bestilling av transport må ordnes av hver enkelt skole/kommune.
Merknad
For mer informasjon: stubstad@lillehammerartmuseum.com, tlf 61054474 Lillehammer Kunstmuseums hjemmeside: www.lillehammerartmuseum.comLærer skal være tilstede under oppholdet i museet.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune