DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Produksjonsliste
Program
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Viser 68 produksjoner
Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • 4 - 4
Visuell kunst • 9 - 9
Scenekunst, Litteratur • 4 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur, Scenekunst • 5 - 7
Litteratur, Visuell kunst • 1 - 4
Visuell kunst • 5 - 5
Litteratur • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill • 8 - VG3
Scenekunst • 8 - VG3
Musikk • 3 år - 5 år
Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 10 - VG3
Scenekunst • 4 år - 5 år
Visuell kunst • 9 - 10
Visuell kunst • 6 - 6
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 3 år - 5 år
Musikk • 3 år - 5 år
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk, Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 2 - 7
Kunstarter i samspill • 9 - 9
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Film, Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur, Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 8 - VG3
Musikk, Kulturarv • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 1
Film • VG1 - VG3
Musikk, Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 8 - VG3
Litteratur • 5 - 7
Kunstarter i samspill, Musikk, Visuell kunst, Scenekunst • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 3 - 4
Kulturarv, Musikk • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • 8 - 10
Kulturarv • 6 - 6