oppland

Søkbare midler til litterære produksjoner i DKS

Vilde Kamfjord @ Oppland // 23.01.14

Norsk Forfattersentrum v/Litteraturbruket vil styrke litterære produksjoner som formidlingsform via Den kulturelle skolesekken (DKS) og ellers, og lyser ut søkbare
midler til dette.

Fra Forfattersentrum sine sider:

Et fagutvalg vil ved vurderingen av søknadene legge vekt på kvalitet, profesjonalitet og originalitet.

Litteraturansvarlige i fylkesnettverket har særlig etterlyst produksjoner
• med poesi
• for mellomtrinnet
• for barn med spesielle behov
• på nynorsk eller samisk

Litteraturbruket ivaretar Norsk Forfattersentrums oppgaver som nasjonal aktør for litteratur i DKS, og er et ressurs- og kompetansesenter for litterære produksjoner.

Det gis maksimalt 75% av totalbudsjettet i støtte. De resterende 25% kan være
penger eller egeninnsats.

 


I tillegg til dette vil vi bare si: sangtekster, illustrasjoner, kunstarter/ -utrrykk i samspill, sakprosa for store og små, billedbøker for de eldste (som inngang til refleksjon/ diskusjon?) og så videre, manus, og kanskje får dere noen ideer.

Ta gjerne kontakt med produsent for litteratur i fylket, dersom du vil kaste ball eller trenger innspill om DKS som arena for formidling av litteratur.

Lykke til!

 

Kunst som undervisning

Kunst som undervisning

Fra "Børnehuset" ved Louisiana Museum of Mordern Art i København.

DksOppland