oppland

Reisestøtte for skoleåret 2015/ 16

Vi holder frem med reisestøtte, i første omgang ut kalenderåret 2015.

Disse midlene skal legge til rette for at lærere som ønsker det skal kunne ta med elevene sine på kunstinstitusjoner de normalt ikke har anledning til å besøke - og som ikke inngår i det ordinære DKS-programmet.

Elevenes møte med kunst og kultur har alltid vært det sentrale i DKS ordningen. De aller fleste av disse møtene skjer på skolen, men det er i tillegg et mål at elevene skal kunne møte kunsten der kunsten er; i institusjonene. Med reisestøtten ønsker vi å åpne for flere muligheter, tilgjengeliggjøre institusjoner som normalt ligger utenfor rekkevidde; geografisk eller økonomisk.

Mange kunstinstitusjoner har opplegg for skoleklasser på besøk i tillegg til kunstmøtene gjennom forestillinger, konserter og utstillinger.

Hvem kan søke?
I første omgang blir dette et tilbud til ungdomsskolen og videregående skole.

Kriterier:

 • Prosjektet skal være initiert av lærere/ skolen, og skal gjennomføres sammen med læreren
 • Formålet og motivasjon med reisen skal beskrives i søknaden
 • Et enkelt budsjett skal vise hvordan pengene skal brukes (f.eks. billetter)
 • Skolen bestiller selv buss og planlegge det praktiske knyttet til reisen
 • Skolen rapporterer på bruken av midlene i etterkant av reisen

Noen eksempler i Oslo (alle linkene åpnes i nytt vindu)

Og noen få eksempler i Oppland og Hedmark:

 • Vitensenteret på Gjøvik
 • Lillehammer museum (Maihaugen, Bjerkebæk, Aulestad m.m.)
 • Lillehammer Kunstmuseum (vil normalt være aktuelt, men samlingen er stengt skoleåret 2014/ 15)
 • Kistefos (sesong fra mai til oktober)
 • Teater innlandet
 • Viewpoint Snøhetta - Bygget har vunnet flere internasjonale priser siden det ble oppført og ble kåret til "World building of the year" i fjor.
 • Mímisbrunnr Klimapark i Lom tar i mot skoleklasser og studenter som ønsker å lære mer om samspillet med klima, natur og menneske i et langtidsperspektiv.

 

 

Den norske opera i Oslo

Den norske opera i Oslo