oppland

Søk om arbeidsopphold hos Seanse

Søknadsfrist 1.mars 2016

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 150 produksjoner og 400 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Seanse tilbyr:

  • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
  • Økonomisk støtte til reise og opphold
  • Honorar kr 5000 (10t) pr kunstner pr uke*
  • Tilgang til utstyr (lys, lyd, instrument)
  • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2016

  • UKE 23 6-10/6
  • UKE 24 13-17/6
  • UKE 42 17-21/10
  • UKE 43 24-28/10

SØKNADSFRIST 1. MARS – FORVENTA SVAR 15. MARS

Søknadsskjema-Kunstneropphold Seanse 2016

God kunst trenger tid og rom!

Velkommen som søker!

https://www.facebook.com/SeanseArtCenter/

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy(a)hivolda.no (7007 5414)

*Seanse – senter for kunstproduksjon gir kun et delvis honorar for oppholdet, resten må kunstnere søke om andre steder, eventuelt finansiere selv.

 

Kunstneropphold Seanse

Kunstneropphold Seanse

Seanse