oppland

Et viktig kreativt partnerskap

"Dette har vært en fantastisk prosess for våre elever. De stråler " sier pepdagogisk leder ved Kringsjåtunet, Margrethe Smidesang.

Første skole ut
Kringsjåtunet er en av fem skoler som deltar i piloten Kreativt partnerskap dette skoleåret. De var først ute med å ferdigstille sitt prosjekt og hadde premiere på to filmer laget av elevene selv, fredag 6. desember.

Et kreativt partnerskap tar utgangspunkt i skolens behov for å løse spesifikke utfordringer og mål knyttet til elevene sitt læringsarbeid. I partnerskapet med en kreativ agent utforskes kreative metoder og tilnærminger for å oppnå bedre resultater, mer læringslyst og bedre motivasjon hos en avgrenset gruppe elever. Dette gjøres ved at skolen inngår et samarbeid med en ekstern aktør, en kreativ agent, fra kreative næringer/miljø. Samarbeidet strekker seg over lengre tid og skal bidra til å inspirere elever og lærere, gjennom erfaringsbasert prosjektarbeid, til å integrere kreative metoder i sin daglige praksis. Kreativt partnerskap skal ikke komme i tillegg til arbeidet skolen allerede gjør, men være en annen måte å tilnærme seg fagene på. Til gjennomføring av prosjektet mottar skolen midler fra Den kulturelle skolesekken og fagenhet for videregående opplæring, samt veiledning og oppfølging underveis av en kreativ agent.

Regissør fullroser elevene
Elevene på Kringsjåtunet har laget to ulike filmer i samarbeid med en manusforfattLærerne Hege Havn og Janne Løkken sier Kreativt partnerskap har betydd mye for både elevene og lærerne ved skolen. er, en regissør og en klipper. Regissør Izer Aliu fikk ikke fullrost elevene nok på premieren: "Elevene har gjort det meste av arbeidet selv. Dette er frie mennesker som har mye på hjertet, og jeg håper jeg ser mer av dem i årene som kommer."

Vellyket partnerskap
Lærerne Hege Havn og Janne Løkken bekreftet at partnerskapet har vært vellykket: "Både lærerne og elevene har vært dypt engasjerte i prosessen og vi ser at dette gir teamet vårt utrolig mye".

Stor nytteverdi
Pedagogisk leder, Margrethe Smidesang, ser stor nytteverdi i å samarbeide med profesjonelle kunstnere på denne måten: "Manusforfatteren gav elevene våre et rom hvor de klarte å åpne seg på en annen måte enn de vanligvis gjør, ved at hun tidlig viste en sårbar side ved seg selv. Jeg har ingenting å utsette på prosjeket". 

Elevene selv sier at de har lært seg hvordan det er å jobbe i et team. Å lage film var mye vanskeligere enn de hadde trodd, og mye mer stressende. De tok stort ansvar for prosessen selv, og flere av de har lyst til å jobbe mer med film fremover. Elevene jobbet intenst i to uker før resultatet ble ferdig. Gjennom hele prosessen har de vist stort engasjement og en motivasjon til å få til et bra resultat.

De andre skolene som deltar i prosjektet er Vargstad, Valdres, Lillehammer og Gjøvik videregående skoler.
Den 21. mai skal alle skolene møtes til en felles evaluering av piloten.

Margrethe Smidesang

Margrethe Smidesang

Margrethe Smidesang, pedagogisk leder på Kringsjåtunet

Janne Løken og Hege Havn

Janne Løken og Hege Havn

Lærere ved Kringsjåtunet

Velkommen!

På disse sidene finner du informasjon om produksjoner som er, og skal, på tur med Den kulturelle skolesekken i Oppland dette skoleåret.

Det kan forekomme tillegg i lærerveiledninger underveis, så det er fint å ta en ekstra titt for å sikre dere siste versjon.