Tilbake
Skriv ut

Hvordan vi ser verden

Kunstner Silje Eugenie Strande Øktner forteller og viser elevene sin egen kunstneriske praksis.

Det som er kjent for oss, er ukjent for andre. Hvordan ser vi omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Silje tar ofte utgangspunkt i sitt eget nærmiljø når hun jobber med kunst. Hun vet at i grunnen er hele verden bygd opp av små steder, steder som alle er lokale og kjente for dem som bor akkurat der.


Sjøl har Silje gått rundt i skogene hjemme siden hun var liten. Gått og gått, og vært kjent og følt seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå på nytt. Beveget seg sakte rundt i områdene hun kjente som liten. Barn og voksne har forskjellig måte å oppleve ting på, måte å bevege seg på, og de fokuserer kanskje på helt forskjellige ting. Nå, som voksen, trenger Silje en gyldig grunn til å kunne henge i skogen slik hun gjorde som liten. Den grunnen har blitt å lage kunst.


Silje forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av. Men samme hvor lokalt kjent og nært noe blir, er det samtidig en liten del av den store verden vi beveger oss i. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.


Silje har bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i kjente ting, fordi hun vet at det samtidig kan handle om noe mye større. Hun lytter til gamle historier og konstruere nye.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Silje Eugenie Strande Øktner
  • Produsent: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Hvordan vi ser verden er produsert med støtte fra Hedmark fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Silje Eugenie Strande Øktner. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner er fra Sør-Odal. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo ved Prosjektskolen kunstskole og Fabrikken, Asker kunstfagskole. Hun har stilt ut i flere separate og kollektive utstillinger lokalt og nasjonalt. Strande Øktner er opptatt av kunstnere som jobber med et ”folkelig” uttrykk, slik Thor Heyerdahl og Kjell Aukrust gjorde. I sine kunstprosjekter, som gjerne jobbes med over lang tid, har hun tatt utgangspunkt i lokale historier hun har hørt, og steder rundt der hun har vokst opp. Hun jobber i hovedsak med installasjon, performance og events hvor hun involverer andre lokale aktører.