Tilbake
S.O. Kirkhorn
S.O. Kirkhorn
S.O. Kirkhorn
S.O. Kirkhorn
Skriv ut

Kameleon

Noen dyr klarer å gjøre seg nesten helt usynlige, de er kamuflert. Sammen med kunstneren Svein Ove Kirkhorn jobber en gruppe elever med kamuflering. Visning for hele skolen i storefri.

Lærerveiledning

En gruppe på 15-30 elever fra 6. trinn samarbeider i verksted ledet av kunstneren Svein Ove Kirkhorn. Svein Ove har med alt nødvendig utstyr og materiell til workshopen. Matpause og frikvarter tilpasses underveis. Svein Ove Kirkhorn avklarer alle detaljer med skolen når han ringer på forhånd.

Forberedelser

 • Erfaringen er at denne dagen blir best når læreren informerer MINST MULIG til elevene i forkant av besøket om hva dagen består av.
 • Resten av skolens lærere og elever informeres om at de er velkommen til å komme og se på visningene i storefri. Det er best om informasjonen gis til lærerne på forhånd, men først samme dag til elevene. Overraskelsesmomentet er viktig.
 • Elevene deles inn i tre like grupper på forhånd, med maks. 10 elever pr. gruppe. Flere detaljer om gruppene og inndelingen tar Svein Ove opp når han ringer skolen.
 • Elevene må få beskjed om å ha varmt innetøy på overkroppen denne dagen.
 • Fire av skolens eldste elever sammen med en voksen danner et riggeteam som får spesielle oppgaver den aktuelle dagen
 • NB! Fototillatelse må klareres på forhånd

Fotografering

Elevenes forberedelser og fremføring blir fotografert. Bildene kan brukes av skolen selv til skoleutstilling eller på hjemmeside, eventuelt brukes av DKS-Oppland og av kunstneren i kataloger, bok og annen dokumentasjon.

Kameleondagen

 • Dagen starter med en kort orientering i klasserommet for alle som skal være med.
 • Elevene fordeler seg ved tre gruppebord i klasserom eller formingsrom med vask og tørkepapir. Hver gruppe har ulikt aktivitesnivå; rolig (stripegruppe), medium (sebragruppe) og max (flimmergruppe)
 • Etter en kort innføring starter elevene med å male ansiktet.
 • En A-3 plakat kopieres. Et par elever henger disse opp på utgangsdører + personalrom.
 • Riggeteamet: En ekstra lærer/ en voksen og fire av skolens eldste elever forbereder de tre visningsstedene ute sammen med Svein Ove. (En annen lærer må da være inne hos klassen). Vi finner tre steder i skoleområdet, et stykke fra hverandre med tanke på lyd og forstyrrelser. Det skal henges opp stoff og trekkes ledninger. Stripegruppa, som skal bære ut bord og stoler til sitt sted, kan gjøre dette så snart vi har bestemt hvor de skal være. Svein Ove går inn til klassen og riggeteamet fortsetter så alt er klar til storefri.
 • Svein Ove følger opp elevene i klasserommet og hjelper til med utdeling av kostymer og utprøving av enkel koreografi.
 • Storefri: Visning for hele skolen! Hver gruppe viser sitt tablå på ett av tre ulike steder i skolegården. Varighet 20 - 25 minutter. Hvis været er "umulig" finner en fram til andre egnede områder innendørs.
 •  Dagen avsluttes med oppsummering og opprydning.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Svein Ove Kirkhorn
 • Idé/opplegg: Svein Ove Kirkhorn

Om kunstner / utøver / gruppe

Svein Ove Kirkhorn er en markant norsk kleskunstner. Han har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hans kostymer og klær, ofte av unike egenproduserte tekstiler, har bidratt til å utfordre og utvide klesbegrepet. Kirkhorns kunstneriske aktivitet spenner fra klær til kostymer, foto, utsmykkinger og utallige workshop i barne-og ungdomsskoler.