Tilbake
Skriv ut

Balansetegning

I «Balansetegning» tas elevene med inn i Randi Liliequist sin kunstprosess, der bruken av den håndtegnede streken står sentral. Hun bygger kunsten sin opp med en strøm av koder, rytmer, tegn og bevegelser. Disse linjene gjenspeiles i bildene hennes og har ofte ingen begynnelse eller slutt. Med fabulerende innlevelse lager hun arbeidene sine, som gjerne har en mangetydig og frodig helhet.


Lærerveiledning

Det første elevene møter er kunstverk laget av R.L. som er montert i formidlings rommet. Dette danner grunnlaget for en dialogbasert formidling omkring kunsten de har foran seg og arbeidet som er gjort i forkant.

Med dette som utgangspunkt, blir elevene med videre inn i verksted-arbeid, der de selv oppfordres til å tegne ut i fra sin egen kreative skaperevne. Her uttrykker de seg individuelt og er i sin egen trygge verden.

Etter noen lekne og oppvarmende tegneøvelser, går barna på leting etter sin egen personlige strek og sitt eget kalligrafiske tegn. Et tegn som henger sammen med kroppens grunnrytme, puls, musikalitet og følelses temperament. Denne typen tegn kan være som en nedtegnet bevegelse og har røtter i kroppens balansepunkt rett under navlen.

Under dette verkstedet, gjelder det å huske kroppen og la hjernen ta pause mens man tegner innen fra seg selv.Her tegnes det fra tærne, knærne,magen, hjerte, lungene, håret. Med hånden forlenges impulsen fra kroppen ut i tegneredskapet, før den slippes videre ut på papiret. 

I siste del av verkstedet, eksperimenterer barna videre i avtalt samarbeid, som til slutt resulterer i en stor felles tegning.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Randi Liliequist

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Liliequist er billedkunstner utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun jobber hovedsaklig med todimensjonale fargetrykk og tegning i tillegg til objekter og installasjoner. Hun lager også  kostymer. Mange års arbeid i diverse sammenhenger; med teater, som kurator ,med kunstformidling, kurs, workshops som kreativ agent i  DKS , Riksutstillinger, Nasjonalmuseet, Kulturskole, Kunstsenter o.l. har gitt Randi Liliequist bred erfaring med å involvere andre i kunstneriske prosesser.