Tilbake
Mjøsmuseet
Mjøsmuseet
Mjøsmuseet
Mjøsmuseet
Carina Gjelsvik
Skriv ut

Viking på Mjøsa

Hvordan levde de i vikingetida, var det forskjell på folk, hva spiste de, hvorfor gikk damene med store nøkler i beltet sitt, og hvordan er det egentlig å ro et ekte vikingskip?

Denne dagen besøker elevene Mjøsmuseet og får prøve hvordan det er å leve i en annen tid. De møter både høvding, trell, smed, kriger og husfrue - og de får både smake, lukte og føle vikingtida på kroppen.

Gjennom isenesetting og medvirkning settes elevene inn i ulike liv og hverdagssituasjoner slik en tenker de var under vikingtiden hvor de deles inn i rullerende grupper med ulike poster. De får se det ekte vikingsverdet til den farlige totningen og banditten Håke berserk, de får ro vikingbåt, skyte med pil og bue, spise som vikinger og se en vikingsmed i aksjon.  

Alle elevene får vikingmat denne dagen, men elevene bes også om å ta med egen matpakke. Størsteparten av dagen tilbringes ute og det er viktig at elevene er kledd etter værforholdene.

Lærerveiledning

Last ned:

Følgende står i læreplan i samfunnsfag for mellomtrinnet (5.-7. trinn):

Historie :
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden. (…)

"Viking på Mjøsa" legger opp til at elevene gjennom opplevelser i gruppe, og følelse av mestring av en oppgave gruppa skal løse sammen, skal sitte igjen med kunnskaper om hvordan mennesker på Toten kan ha levd i perioden vi kaller vikingtid (ca 793 – ca 1050). Gjennom produksjonen får elevene noe bakgrunnskunnskap om perioden, de lærer hva begrepet «viking» betyr, og at perioden vikingtid er særegen for de nordiske områdene. I europeisk historie inngår den perioden vi i Norge kaller vikingtid i «sekkebegrepet» middelalderen. Det er også et mål at eleven skal få kjennskap til nyansene i det å «være en viking», nemlig at det ikke bare handlet om drap og plyndring, men også sjømannskap, handel og et noe mer likeverdig kvinnesyn enn det som kom med kristningen av landet.

Produksjonene i DKS skal være til for alle elever. Dersom dere har behov for tilpasning for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnélegger Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Mjøsmuseet