Tilbake
Foto: Kulturtanken
Foto: Kulturtanken/Lars Opstad
Skriv ut

Skyggespill

En gutt sovner, og mens han sover, våkner rommet til liv. Skygger kommer sigende fra under senga. Trær strekker grenene oppover veggene. Og hvem er den rødkledde som pilte forbi der? Gutten følger etter, og rundt han fylles skogen med lyder, lyder fra monstre som vokter en dyp hemmelighet.

Skyggespill tar utgangspunkt i Verklärte Nacht av komponisten Arnold Schönberg. Produksjonen er et samarbeid mellom det nederlandske produksjonshuset Oorkaan, Det Norske Kammerorkester og Kulturtanken. Skyggespill er produsert med støtte av The Performing Arts Fund NL, som en del av Fast Forward Project.

Lærerveiledning

Verklarte Nacht, som spilles i Skyggespill er et verk innenfor tidlig modernisme eller senromantikken. Det kan skille seg mye fra musikken vi omgir oss med til daglig, både i klanger,  form og uttrykk. Dette er en fin anledning til å se på musikkfaget og læreplansmål med lytting, hvor mye handler om å kunne snakke om, gjenkjenne og fortelle om forskjellige lytteropplevelser 

Utdrag hentet fra Læreplan i musikk (MUS1-01): 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (etter 2. årstrinn) 

 • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
 • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo
 • gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter
 • samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak
 • gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (etter 4. årstrinn) 

 • gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form
 • delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere
 • gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter
 • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (etter 7. årstrinn) 

 • gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken
 • gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken
 • gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene
 • samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare


Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune