Tilbake
Hedda Roterud Amundsen
Hedda Roterud Amundsen
Hedda Roterud Amundsen
Skriv ut

Stedet: online - offline

Hverdagen vår utspiller seg på skjermene vi omgir oss med og oppleves ikke lenger som adskilt fra vår fysiske verden. Livet foregår både online og offline, samtidig og i relasjon til hverandre. Billedkunstner Hedda Roterud Amundsen vil gjennom sitt prosjekt “Mjøsa State of Mind” presentere elvene for ulike måter å reflektere rundt sine fysiske og digitale omgivelser på. Kunstneren vil gi en introduksjon til sitt kunstneriske prosjekt, hvor hun har laget et subjektivt virtuelt kart over Norges største innsjø: Mjøsa. Elevene vil ta del i en workshop hvor de lager egne virtuelle kart, som knytter sammen hverdagen på Internett og hverdagen i deres fysiske nærområde.

Lærerveiledning

Forarbeid til lærer

I forkant av besøket er det ønskelig at lærer tilrettelegger for innsamling av nødvendig materiale fra elevene. Dette materialet skal benyttes når elevene skal lage egne virtuelle kart. Be elevene tenke på sine nærområder, veien mellom skolen og hjemmet, eller andre steder de ofte oppholder seg. Kom gjerne med lokale eksempler. Med utgangspunkt i dette er det ønskelig at elevene skal ta med seg digitalt materiale som de assosierer med området. Dette kan være bilder tatt med mobilen, linker til YouTube videoer, sangtekster, screenshots fra meldinger, tekst de selv har skrevet osv. Tenk bredt. Hedda tar kontakt med skolen i god tid for å gi alternativer til og om innsamlings-metode av materiale.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Hedda Roterud Amundsen
 • Produsent: Carina Gjelsvik. Produsent for visuell kunst og kulturarv i DKS-Oppland.
  Tlf: 61 28 90 76/ 416 76 795Carina.gjelsvik@oppland.org
 • Idé/opplegg: Utgangspunktet for produksjonen er det stedsspesifikke prosjektet “Mjøsa State of Mind”, som er en mindre del av “Mjøsa - et kunstprosjekt”. Med utgangspunkt i sin kunstneriske praksis og tilknytning til områder rundt Mjøsa, fokuserer kunstneren på å tolke stedet; dets historie, sosiale og fysiske forhold. Under besøket vil kunstneren introduserer prosjektet og derunder sitt eget bidrag “Mjøsa State of Mind”, hvor hun har laget et subjektivt og virituelt kart over Mjøsa og innsjøens tilhørende landskap.
  Innad i kartet har kunstneren laget “punkter av interesse”, på samme måte som Google Maps presenterer bedrifter, landmerker og annen næringsdrift. Hennes “punkter av interesse” følger andre algoritmer enn de overnevnte, hvor følelser og tanker knyttet til det fysiske landskapet er det som står i fokus. Mange områder er steder hun har en sterk personlig tilknytning til, mens andre er steder hun nylig har oppdaget. Hun har både besøkt steder fysisk og undersøkt dem online på Google Maps. Resultatet blir et kart som ikke kun gjengir et geografisk område, men som heller viser en relasjon til disse områdene.
  Kunstneren er interessert i hvordan vi forholder oss til landskapet som omgir oss, enten det er via fysisk tilstedeværelse eller ved å navigere i digitale kart på Internett. I tillegg er hun opptatt av hvordan disse stedene er fulle av minner, referanser, tolkninger og følelser. Dette er temaer som vil bli berørt i produksjonens workshop, hvor elevene lager sine egne stedsspesifikke kunstverk i form av digitale kart. Elevene plasserer sine “punkter av interesse” i et (eller flere) valgfritt sted i sitt nærområde, hvor de tar utgangspunkt i egne følelser, tolkninger og interesser.
  Hedda bruker projektor og lerret for å vise kunstprosjektet “Mjøsa State of Mind”. Kunstneren presenterer arbeidsmetode, prosess og tanker rundt prosjektet, for å gi elevene ideer til sine egne kart. Elevene får utdelt iPads for å lage sine egne virtuelle kart, hvor kunstneren vil gi teknisk veiledning og assistere elevene underveis.

Om kunstner / utøver / gruppe

Hedda Roterud Amundsen (f.1989) er oppvokst i Hedmark, i et hvitt hus bare et steinkast fra en av Mjøsas strandsoner. Hun har sin utdannelse som billedkunstner fra LASALLE College of the Arts (Singapore) og Kunsthøgskolen i Oslo (avd. Kunstakademiet). I tillegg har hun et årsstudium i Kulturledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. I sine kunstprosjekter tar hun utgangspunkt i sine egne erfaringer og knytter disse til sine omgivelser. Kunstneren vokste opp i en tid hvor Internett fremdeles var relativt nytt, og har vokst opp i tråd med Internetts utvikling. Amundsen jobber i ulike medier som inkluderer fotografi, installasjon, video, artist books, tegning, tekst og performance.