Tilbake
Øystein Nordås / Norsk litteraturfestival
Bente Fagerlund/ Norsk litteraturfestival 2017
Bente Fagerlund/ Norsk litteraturfestival 2017
Øystein Nordås / Norsk litteraturfestival 2017
Skriv ut

Ein dag på festival

For fyrste gong i Den kulturelle skolesekken inviterer vi 1. trinn til ein heil dag på Norsk Litteraturfestival!

Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival, med 25.000 besøkjande og 400 forfattarar og artistar frå heile verda. I slutten av mai vert gatene i Lillehammer fylte av forfattarar og litteratur, og gjennom Pegasus-programmet (festivalen sitt eige tilbod til born og unge), vil elevane kunne oppleve møter med forfattarar, opplesingar, forestillingar og festivalmoro.

Praktisk informasjon:

Klassen vil få buss til og frå festivalen torsdag 23. mai 2019. Her vil elevane få festival-T-skjorter, og kunne delta på mange ulike arrangement, jfr. festivalprogrammet og etter ynskje/bestilling frå skulen.  Klassen vil også få servert lunsj ein triveleg stad i byen i løpet av dagen.

Velkome på festival!

Lærerveiledning

Denne sida vil verta oppdatert så snart programmet for 2019 er lansert (mars/april 2019). Fylg med for oppdatert informasjon om moglegheiter og booking av ulike tilbod i løpet av dagen.

Om de har behov for å ha med fleire vaksne denne dagen (foreldre e.l), så tilbyr vi også sitteplass i bussen, samt lunsj for desse også.


Produksjonane i DKS skal vera til for alle elevar. Dersom de har behov for tilpassing for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnéleggjar Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Norsk Litteraturfestival