Tilbake
Johanne Hjorthol/Atle Rønningen
Helga B. Kristiansen / Universitas
Sabima.no
Skriv ut

En hyllest til sauen - AVLYST

I dette foredraget forteller forfatter og biolog Anna Blix om hvordan sauen kom til Norge og om rollen den har hatt i det norske samfunnet fra vikingetida, gjennom det store hamskiftet og til i dag. Sauen gir oss ikke bare kjøtt og ull, den gir oss også naturmangfold, kulturlandskap, selvforsyning og matsikkerhet og den er kulturhistorien vår. Men er den en del av fremtidens Norge?

Vi står nemlig foran en framtid der hytta på fjellet ikke har utsikt lenger, fordi bjørkekrattet har vokst seg opp til takmønet. Et Norge der sauefjøsene like gjerne kan ligge i Polen, fordi dyrene ikke går ute, og fôret uansett importeres. Et Norge der det ikke lenger går an å få tak i strikkegarn av norsk ull og der det badsturøkte lammelåret kommer fra Namibia, ikke Namsdalen. Et Norge der sauekjøttet er så billig at vi ikke gir det til gjestene på julaften – men til hundene.

Vi står nå foran et veiskille. Hvordan gikk sauen fra å være en hjørnestein i bygde-Norge, til å bli del av et stadig mer marginalisert landbruk?  Og hvordan bør framtidas sauedrift i Norge være? Kan en anderledes sauedrift være redninga i en framtid med klimaendringer og befolkningsvekst?

En hyllest til sauen er en lettlest og engasjerende bok av forfatter og biolog Anna Blix som kom ut i februar 2018.

Om boka:

"Denne boka er for deg som er interessert i landbruk, men kanskje ikke vet hva en fôrenhet er. For deg som er opptatt av bærekraft, for deg som strikker, for deg som spiser mat. Og for deg som liker ulv – eller hater den."

I En hyllest til sauen forteller biolog Anna Blix den norske sauens fascinerende historie. Gjennom 5000 år har den vært en hjørnestein i bygde-Norge. I dag er den del av et marginalisert norsk jordbruk. Hva har vi mistet på veien? spør Blix. Og ikke minst: Kan dette lille dyret bli redningen vår i en framtid med klimaendringer og befolkningsvekst?

Samtalen og foredraget er relevant for biologi og økologi i naturen, klima, politiske prosesser, eller det kan rett og slett bare være et engasjerende foredrag om et spennende tema som gjelder oss alle: den norske sauen.

I god tid før besøket, vil skolene som bestiller tilbudet få boka "En hyllest til sauen" tilsendt.

Om utøvere og produsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Anna Blix

er forfatter, biolog, fagansvarlig for sau og geit i Store Norske Leksikon og rådgiver i Sabima – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Hun driver nå med forskningsformidling og har blant annet bidratt i radioprogrammet Ekko, og bidrar jevnlig til spaltene «Forskningsfronten» i Morgenbladet[7] og «Naturligvis» i Klassekampen.