Tilbake
Walter Sans ANALOGUEPOLAROIDLOMO Photography
marie hudelot visageaufoulards.
Skriv ut

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…                                                

En solo med Cherish Menzo av Benjamin Kahn

Hvem er Du? Hvem er de andre? Hvem har definisjonsmakten?

Sorry – but I Feel Slightly Disidentified… er en danseperformance som tar tak i ulike stereotypier og eksisterende misoppfatninger. Kooreografien utforsker stereotypiske fremstillinger av kjønn, det eksotiske, det erotiske og det etablerte.

Forestillingen problematiserer også begrepet «cultrual appropriation» - som handler om lån eller misbruk av andres kulturelle estetikk. Gjennom verket ønsker kunstneren å dele refleksjoner om verden vi lever i, samt diskutere vår oppfatning og oppførsel ovenfor «de andre». Gjennom forestillingen inviteres elevene til å re-tenke, reagere og la seg provosere over de stereotypiske fremstillingene de blir presentert for.

Etter forestillingen kjører kunstnerne en etterprat med elevene. Denne holdes på engelsk. 

Lærerveiledning

Om performancekunsten

Performancekunsten er en uttrykksform innen billedkunsten og betegnes som et billedkunstverk med utstrekning i tid og rom. Uttrykksformen er assosiert med kunstnere som bruker sin egen kropp som utgangspunkt for kunstnerisk handling.

Performance som en billedkunstnerisk praksis har sin opprinnelse i det tidlige 1900-tallets europeiske avant-garde, og i kunstretninger som futurisme og dadaisme. Innholdet i en performance tar ofte for seg politiske diskurser som feminisme og samfunnskritiske ytringer.  Mange av verkene kommenterer eller tematisere samfunnsspørsmål og politikk, andre med filosofiske spørsmål eller mellommenneskelige temaer. Generelt kan vi si at performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter hvor kunstarten er godt egnet til å sette i gang refleksjoner og reaksjoner hos publikum.

Det er viktig at Sorry – but I Feel Slightly Disidentified… sees og forstås i lys av performancekonseptet. Dette er en forestilling som problematiserer stereotypier – og må ikke misforstås som en forestilling som fremmer dem.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Cherish Menzo og Benjamin Kahn

Om kunstner / utøver / gruppe