Tilbake
Tone Myskja
Tone Myskja
Brynhild Winther
Skriv ut

Historier fra skogen - en kunstopplevelse, samtale og verksted

“Jeg leste et sted at fantasien er en sterkere kraft i oss en viljen. Du kan ikke ville noe uten å ha forestillinger om hva det vil innebære å gjøre det.” Sier kunstner og formidler Tone Myskja.

Denne dagen besøker elvene Oppland kunstsenter hvor de møter kunstneren Tone Myskja som viser utstillingen Historier fra skogen på samme sted. I løpet av besøket vil elevene både se kunst, snakke om kunst, og selv lage kunst på verksted.

Elevene starter i utstillingen. Her skal de se, lytte og oppleve, og deretter snakke sammen. Dialogen vil være en samtale og bevisstgjøring om hva og hvem som inspirerer oss. Hvor kommer ideene fra? Når liker du deg selv eller hva trives du med å gjøre? Hva er det man ser? Hva er det man husker?

Temaet for verkstedet vil være skogen i vår fantasi. Elevene deles inn i grupper og vil jobbe på et stort felles ark med collage teknikk. Som inspirasjon vil de ta utgangspunkt i utstillingen og kunstners måte å jobbe med video på hvor helheten er satt sammen av mange deler.

Collage er en sammensatt visuell historie. Den er et helhetlig, flatt bilde som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning. Collage er en kunstnerisk sammenstilling av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike bilder, biter av ting man har samlet på, kart, mindre tekster, eller avisutklipp til en sammenhengende enhet.

“En ide kan komme når en minst venter det. Jeg tror vi alle har masse bilder og ideer lagra inne i oss og at vi ofte lager sperrer for oss selv med å tenke riktig og galt. Jeg er opptatt av at kunstopplevelsen og dette verkstedet skal åpne opp for fantasien og ikke tenke riktig og galt. Hver elev vil oppleve utstillingen forskjellig. Jeg opplever ofte, i samtaler, at mennesker plukker opp forskjellige fragmenter av samme samtale og gjenforteller forskjellige historier fra samme samtale. Hvem man er og hva man er opptatt av gjenspeiles i dette. Det samme vil gjelde i forhold til en kunstopplevelse” sier Myskja.Lærerveiledning

Produksjonene i DKS skal være til for alle elever. Dersom dere har behov for tilpasning for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnélegger Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Oppland Kunstsenter. Tone Myskjas utstilling formidles av Randi Liliequist.
  • Produsent: Carina Gjelsvik

Om kunstner / utøver / gruppe