Tilbake
Camilla Damgård, Maihaugen
Audbjørn Rønning, Maihaugen
Audbjørn Rønning, Maihaugen
Skriv ut

Brevet

Denne dagen er det duket for mystikk ved friluftsmuseet på Maihaugen/postmuseet og elevene er med på å løse gåter mens de reiser gjennom flere tidsepoker. Reisen går gjennom Maihaugens byavdeling og boligfelt. I boligfeltet ligger eneboliger som representerer de ulike tiårene på 1900-tallet, og elevene får følge utviklingen i boligstandard og familieliv. Her får elevene et godt inntrykk av hvordan vi levde for både 20, 30, 40 og 50 år siden.

Et av dagens mysterier begynner med at elevene møter postbudet som skal ut på runden sin. På postrunden dukker det opp et antall mystiske brev som postbudet tar med seg for å undersøke saken senere, når postrunden er ferdig.  Postbudet og elevene beveger seg gjennom historien og møter personer fra 1920-tallet til i dag. Til slutt blir mysteriet med de underlige brevene som har dukket opp på postrunden løst. Postbudet og elevene samarbeider om å løse gåten.

Elevene vil også løse et håndverksplott ved å gå innom de ulike håndverksmiljøene i byen.

Lærerveiledning

Elevene deles i to grupper, maks 20 elever pr gruppe. Den ene delen begynner med Brevet og den andre med Håndverksplott. Det er ønskelig at læreren har delt inn gruppen på forhånd.

Produksjonen varer to klokketimer.  Det er mulig å tilbringe ekstra tid ved Maihaugen om ønskelig. tiden kan brukes til lunsj, frilek, fysisk aktivitet og utstillingsbesøk.  

Ta med klær etter vær og matpakke.

Produksjonene i DKS skal være til for alle elever. Dersom dere har behov for tilpasning for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnélegger Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org

Skolen bestiller selv buss. Faktura sendes via EHF til Opland fylkeskommune . Organisasjonsnummer er: 961 382 335. Merk faktura med Kulturenheten, DKS, Brevet

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Maihaugen/Postmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Maihaugen er et museum på Lillehammer. Det åpnet på Maihaugen i 1904 under navnet De Sandvigske Samlinger, da Anders Sandvigs private samling ble kjøpt opp av Selskapet for Lillehammer bys vel. Anders Sandvig var en tannlege som fra 1887 hadde begynt å samle gamle gjenstander fra bondekulturen, folkekunst og håndverkeres verktøy, og etter hvert, i meget stor utstrekning, bygninger, hovedsakelig fra Gudbrandsdalen. Maihaugen var pionér blant de nordiske museene fordi samlingen fort ble omfattende og detaljert. Hele gårdstun og setre ble flyttet til museet. I 2011 ble Maihaugen en avdeling i Stiftelsen Lillehammer museum.

Norges Postmuseum ligger i byavdelingen på Maihaugen, her kan en oppleve postkontormiljøer fra ulike epoker, sende postkort eller brev med Maihaugens eget stempel og se Postverkets historiske filmer. Norges Postmuseum ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie.