Tilbake
Opplandsarkivet. Foto: Helena Wik
Carina Gjelsvik
Carina Gjelsvik
Skriv ut

Mitt arkiv

Mitt arkiv

Et arkiv er samlinger av dokumenter som myndigheter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner produserer og mottar som ledd i sin virksomhet. Dette materialet bevares og systematiseres i arkiv, slik at det blir mulig å gå tilbake og finne opplysninger om hva som er blitt gjort tidligere.

MEN, hvorfor trenger vi egentlig et arkiv og har det noen relevans for oss i dag, eller for oss i fremtiden?

Gjennom å bli presentert for et utvalg arkivmateriale fra Opplandsarkivet vil elevene lære om arkiv på en spennende og inkluderende måte. De vil se at historiske arkiver har en kollektiv minnefunksjonen i samfunnet vårt, og er et fundament for vår kulturarv. De vil se hvorfor arkiv er relevant i dag og i fremtiden, samtidig som de vil se seg selv som en viktig del av historien.

Arkivmaterialet elevene blir presentert for tar utgangspunkt i ordinære folk og hendelser. Dette gjør det enklere for elevene å relatere seg selv inn i sammenhengen. Den sier også noe om definisjonsmakt. For hvem bestemmer hva som kommer inn i historiebøkene eller hva som vil være viktig informasjon i fremtiden?

Besøket vil også vise elevene at det fremdeles finnes kilder og mengder informasjon en ikke finner digitalt. Og, kanskje viktigst, det viser at elevenes egne liv og drømmer er viktige å bevare for ettertiden. Hva er viktig for folk i fremtiden å vite om nettopp meg. Og hvorfor er det viktig? Elevene får også mulighet til selv å legge igjen en del av sin samtid, ved å arkivere dette i Opplandsarkivet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kulturformidler
  • Produsent: Carina Gjelsvik 
  • Idé/opplegg: DKS i Oppland fylkeskommune, Opplandsarkivet, Helena Wik. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Helena Wik er regisør, har bakgrunn innen teatervitenskap og har blant annet jobbet med regi, dramaturgi og skuespill. Hun har de to siste årene jobbet som regiassistent for Peer Gynt på Gålå.  Wik har tidligere turnert i DKS med ulike produksjoner, blant annet gjennom Teaterkompaniet Hennes Majestet hvor hun selv er kunstnerisk leder. Hun har tidligere jobbet med arkivrettede produksjoner. 

Opplandsarkivet ble etablert i 1981 som et samarbeid mellom museene, historielagene, Distriktshøgskolen, Det regionale Høgskolestyret og Oppland fylkeskommune.  Opplandsarkivet forvalter samlet sett en av Norges største bestander av privatarkiv ved musea, og er ledende når det gjelder erfaring med denne type arbeid. Fokus er nærhet til kildene og at arkivmateriale ses i en større kontekst med museenes øvrige samlinger. Dette gir et unikt kildetilfang som er viktig for museene. Innsamlet privatarkivmateriale fra Oppland forvaltes hovedsakelig av Opplandsarkivet. Statsarkivet i Hamar har noen privatarkiver med opprinnelse og tilknytning til Oppland