Tilbake
Åge Hojem
Skriv ut

Steinalderen kommer

Arkeolog Fredrikke Danielsen besøker elevene med et opplegg hvor klasserommet gjøres om til en boplass fra steinalderen. Med seg har arkeologen alt fra små biter av flint til en bergvegg med helleristninger. Flotte kopier av redskap, våpen og smykker blir sendt rundt mellom elevene. Ved hjelp av det de finner, manes en gammel kultur fram – kulturen til de første fangst- og jegerfolkene som kom til Norge for kanskje så mye som 12 000 år siden.

Lærerveiledning

Opplegget består av et møte mellom elever og en fagperson, og egenaktivitet. Produksjonen innfrir følgende læringsmål:

Beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida
(kompetansemål etter 4. årstrinn)

Bruke omgrepet periode (steinalderen) og vise samanhenger mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline (kompetansemål etter 7. årstrinn)

Skape fortellinger om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut fra samfunnet dei lever i (kompetansemål etter 7. årstrinn)

Produksjonene i DKS skal være til for alle elever. Dersom dere har behov for tilpasning for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnélegger Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Arkeolog Fredrikke Danielsen
  • Produsent: Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen.
  • I samarbeid med: Produksjonen er arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Idé/opplegg: DKS Akershus ved Bjørn H. S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe