Tilbake
Lillehammer Kunstmuseum
Lillehammer Kunstmuseum
Lillehammer Kunstmuseum
Lillehammer Kunstmuseum
Lillehammer Kunstmuseum
Skriv ut

Et møte med kunst

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn?

I Lillehammer Kunstmuseums faste samling og gjennom aktuelle utstillinger finner vi utallige eksempler på ulike former for kunst som gir elevene mange innfallsvinkler til gode kunstopplevelser.

Formidlingstilbud: Dette skoleåret tar vi utgangspunkt i Lillehammer Kunstmuseums nymontering av den faste samlingen med malerier fra tidlig 1800-tall og frem til i dag, foto, skulptur og kulturhistorisk dokumentasjon. Elevene blir med på en spennende kunsthistorisk reise, der ulike perioder, teknikker og formale virkemidler som fargebruk og komposisjon vil bli belyst.

Omvisningen er dialogbasert med konkrete oppgaver underveis.

I verkstedet formidles inntrykkene i eget arbeid i form av en maleoppgave. Hva skjer i møte med ulike synsinntrykk? Hvorfor leter vi etter gjenkjennelige former i bildene vi ser? I utstillingen finner en mange eksempler på fargenes virkning; hvordan opplever vi farger og hva gjør de med oss?

Til slutt skal de leke seg fram til titler på egne kunstverk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lillehammer Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Lillehammer kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag. Museet viser opp til fem spesialutstillinger pr år, både med historisk kunst og samtidskunst. Til hver utstilling utgis det egenproduserte bøker. Museet har et bredt pedagogisk tilbud med blant annet omvisninger, foredrag og Kunstpauser. Gjennom Den kulturelle skolesekken tilbys også verkstedsundervisning for skoleelever.