Tilbake
Alle foto kred.: Parafilm
Skriv ut

Rollespillbussen

Velkommen inn i rollespillet!

Rollespillbussen er en buss fylt med utstyr og rekvisitter for å skape nye historier, univers og kreative roller.

Gjennom rollespillbussen vil elevene bli tatt med på en reise inn i et fiktivt univers hvor samarbeid, urettferdighet og klimautfordringer står i fokus. Gjennom lek og utfordringer skal elevene få lov til å grunnlegge egne land hvor de selv bestemmer hva som er lov og ikke. Hva skjer når elevene selv skal bygge et land fra bunnen av, kanskje med flere eller færre ressurser enn nabolandet, og med naturkatastrofer som truer den trygge tilværelsen?

Når elevene kommer om morgenen vil de bli introdusert for et fiktivt univers og de vil få hver sine roller som de ganske snart trer inn i, med hjelp fra utøverne. Så starter rollespillet - som varer hele skoledagen. Elevene vil være en del av universet også når de tar pauser og spiser mat.

Dagen blir ledet av to profesjonelle skuespillere, Rose Marie Aker og Svend Erichsen. Disse er også svært erfarne i arbeid med barn og unge i skolen, og vil legge til rette for at dette skal bli en trygg og spennende dag for elevene.

Lærerveiledning

Først og fremst: Dette er et besøk som varer hele skoledagen. Rydd dagen for alt annet.

"Hva er menneskerettigheter og hvordan forholder vi oss til de? Trenger vi virkelig alle de reglene som er satt i verden i dag? Hvordan er det egentlig å bygge og styre et land? Og hvordan spiller klima inn - med sine uforutsette naturkrefter?" ​​​​​​​

Skuespillerne vil sammen med elevene være en del av rollespillet. De vil ha funksjoner som ledere, guider og jokere. Da elevene etterhvert blir delt inn i flere grupper, er det viktig at lærerne er disponible til å følge og være sammen med enkelte av gruppene, etter behov.

Elevene vil være inne i rollespillet hele skoledagen, også når de spiser maten sin og når de tar pauser. Følgelig kan de ikke ha gym eller andre spesialtimer denne dagen. 

Dagen vil avsluttes med evaluering og refleksjon og en samtale om menneskerettigheter. Det er viktig at lærerne er tilstede også her. 

Elevene trenger ikke å forberede noe på forhånd.


Aktuelle fagplanmål i samfunnsfag: 

 • Gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn
 • Menneskerettigheter
 • Forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning


Forslag til etterarbeid vert lagt ut på dene sida i god tid før besøket.


  __________________

  Produksjonene i DKS skal være til for alle elever. Dersom dere har behov for tilpasning for å kunne inkludere alle, ta kontakt med turnélegger Jofrid Sørskog: jofrid.sorskog@oppland.org

  Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Produsent: Oppland fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Rollespel:Gjennom å verta ført inn i ein fiktiv situasjon, set vi oss i stand til å oppleve og til å prøve ut ting vi ynskjer å gjera. Simulering og late-som-aktivitet er mykje brukt i både næringsliv og i samfunnet elles, og er særs effektivt for å utforske, undersøkje, forstå og for dybdelæring.

  Om kunstner / utøver / gruppe

  Rose Marie Aker og Svend Erichsen er båe utdanna skodespelarar frå NORD universitet, tidlegare kalt HINT. Dei har forutan brei erfaring frå teater også jobba mykje med kunst og kulturprosjekter for barn og unge i skulen, og er blant dei aller beste vi har i dette feltet der skule og kunst/kultur møtast.