Tilbake
Tom Øverlie
Tom Øverlie
Tom Øverlie
Tom Øverlie
Tom Øverlie
Skriv ut

2019/20 Safarium

Safarium er en interaktiv danseforestilling der elevene inviteres til å være med på utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne. Forestillingen er tilrettelagt for elever med spesielle behov, men fungerer bra for alle elever.

Forestillingen utspiller seg i et taktilt landskap som danserne og barna deler. Landskapet består av rundt 25 håndlagde puffer i tekstil der alle har ulik fasong, tyngde og størrelse. Safarium beveger seg gradvis fra å være en forestilling over til å bli et verksted. Dette skjer gjennom en transformasjon av rommet til stadig nye landskap. Elevene inviteres med på en safari gjennom disse landskapene, først ved å plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli mer deltagende i situasjonene som oppstår, og som igjen påvirker endringene av rommet.

Safarium tar utgangspunkt i opplevelser av verden gjennom kroppslige møter. Med sanselig og taktil utforskning av rommet får elevene oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Målet er å utfordre elevene til å få nye erfaringer med kroppen utover det hverdagslige.

Forestillingen/verkstedet kan i stor grad tilpasses den enkelte skole. Vi anbefaler derfor dialog mellom skole og utøver i forkant for å kunne tilrettelegge opplegget best mulig.

Max antall deltagere på forestillingen er 20, inkludert elever, lærere og assistenter. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Produsent: Landing DA

Om kunstner / utøver / gruppe

Landing driftes av Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Ida Gudbrandsen, alle profesjonelle dansekunstnere som jobber skapende og utøvende innen samtidsdans. Landings formål er å initiere, produsere og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter, spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og sette i gang utvikling og forskning på dette feltet. Vi utvikler prosjekter i nær kontakt med stedet/konteksten og deltakerne/publikummerne, og møtet med disse er med å forme prosjektene. For oss er kunst noe som skjer mellom et publikum og et verk, kunsten realiseres gjennom erfaring. Det interessante er ikke verket i seg selv, men hvilke estetiske erfaringer det skaper. Som følge av dette jobber vi både kunstnerisk og pedagogisk i våre prosesser. 

Landing ble opprettet i 2005 og har gjort store kollektive prosjekter på Frogner i Oslo og St.Olavs Hospital i Trondheim, vi har utforsket skolekonteksten og offentlig rom i flere andre prosjekter. Landings arbeider har blitt vist nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Dansens Hus, Teaterhuset Avant Garden, Den Kulturelle Skolesekken, under Multiplié dansefestival i Trondheim, SAND-festivalen i Kristiansand, UNGI-festivalen i Reykjavik, Southbank Center i London og Munchmuseet i Oslo.