Tilbake
Måleri av Ragnvald Einbu,1924
Foto: Mariann Bjelle
Andrea Rudland Haave og Kristin Boge. Foto: Mariann Bjelle
Skriv ut

Fake News - fra Snorre til Trump

Har du hørt om Klubbeslaget på Hundorp? Hvis ikke har du sikkert hørt om Olav den hellige. Men hvem var Olav, og hva er egentlig sannheten om denne mannen? Var han skurk eller helgen, hva er sant og hva er løgn - og spiller det egentlig noen rolle? 

Produksjonen FAKE NEWS! tar utgangspunkt i Klubbeslaget på Hundorp - en historie som har hatt mye å si for folkets identitet i Gudbrandsdalen. Produksjonen er todelt hvor elevene første dag vil rette søkelys på historien, kildekritikk og Fake News. Under andre del kommer skolefilmbussen på besøk og elevene vil lage sine egen filmer med utgangspunkt i Fake News. Dere finner tidspunkt for dag to ved å se på turneplanen til "Skolefilmbussen UNG". 


Lærerveiledning

Bakgrunn

I boka "Heimskringla", legger forfatteren Snorre Sturlasson en dramatisk kristningsscene til Hundorp. Høvdingen i Gudbrandsdalen, Dale-Gudbrand, regjerte på garden sin da Olav Haraldsson (senere den hellige), dukket opp i 1021. Olav kom med krav om at bøndene skulle ta trua på Kvite-Krist og avsverge de gamle gudene. Klubba som kongens mann brukte til å knuse det gamle Tors-bildet, er i dag framstilt på kommunevåpnet til Sør-Fron kommune. 

Senere i 1030, kom slaget på Stiklestad, Olav døde og han ble kåret til helgen. Og, når en blir kåret til helgen begynner mytene. Viste du for eksempel at noen historikere mener at Olav hadde gjort seg upopulær blant sine egne og ble drept i et lite bakholdsangrep, eller av sine egne menn? De norske kongesagaene ble skrevet ut fra en politisk agenda og Snorres Beskrivelse var grunnlag for sankt Olavs mytologiske virkekraft i et hedenske samfunn. Legenden om Olav hadde til hensikt å fremme og konsolidere kristendommen i både hedenske og kristne samfunn. Klubbeslaget på Hundorp eksempelvis, mener en aldri har funnet sted - men at Snorre har funnet det som en passende historie for å fremme legenden om St. Olav.

FAKE NEWS! er laget i forbindelse med NASJONALJUBILEET 2030 – NORGE I TUSEN ÅR og Hundorp 2021 – Et møtested gjennom 1000 år.

Få skikkelser har vært så sentrale i norsk historie som Olav Haraldsson/Olav den hellige. Olav har vært det fremste symbolet for Norge, for landets sentralinstitusjoner og for den norske kulturen i snart tusen år. Det finnes også utallige spor etter helgenkongen både nasjonalt og internasjonalt. En rekke fylker og steder er dermed med å feire Nasjonaljubileet. Innlandets markering gjøres gjennom Hundorp 2021 – et møtested gjennom 1000 år. ​​​​​​​

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Andrea Rudland Haave, Kristin Boge og Filmverkstedet i Oppland
  • Produsent: Carina Gjelsvik
  • Idé/opplegg: DKS Oppland ved Carina Gjelsvik (produsent for kulturarv)  og Thomas Bjerke (produsent for film).