Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Gå til kommune eller skole

DKS - Oppland

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune

Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Telefon: 61 28 9000

Antall produksjoner: 2

  • Alle
  • Grunnskole
  • VGS

Skolefilmbussen Classic

Film, Trinn: VG1-VG3
En helt ny utgave av Skolefilmbussen, der elevene ut over å lage egne filmer, kan sammenligne og tolke tekster ut fra historisk kontekst og deres egen samtid. De fleste kjenner Skolefilmbussen fra tidligere turneer, men dette skoleåret videreutvikles tilbudet ved at elevene kan velge mellom å spille inn en scene fra litteraturhistorien (scene fra Knut Hamsuns "Sult" eller Amalie Skrams "Forrådt"). Eller lage en egen nyinnspilling av den klassiske kortfilmen ("With hands up"), eller en film med tilsvarende utgangspunkt i et stillbilde. Se vedlagte forslag til scener fra bøkene, og youtubelink til originalfilm (With hands up"). Filmen de lager skal utspille seg i elevenes egen virkelighet, i nåtiden eller en nær fremtid. Verkstedet innledes med en innføring i filmspråket, og avsluttes med premierevisning av filmene som er blitt produsert i løpet av skoledagen.Skolefilmbussen er selve manifesteringen av Filmverkstedet i Opplands metode om læring gjennom praktisk arbeid, i små grupper og med tett oppfølging fra unge og erfarne veiledere. Forberedelser, opptak og redigering blir gjort på iPader, alt under kyndig veiledning av dyktige instruktører fra Filmverkstedet i Oppland, alle med bakgrunn fra Den norske filmskolen. Det vil også være mulig for elevene å velge de tidligere utviklede filmoppgavene: "Musikkvideo", "Trekantdrama" og "Opplands dårligste unnskyldning". I forbindelse med at det i 2019 er 70 år siden Sigrid Undsets død, og at vernetiden knyttet til hennes verk dermed utløper, jobber vi også med en oppgave der elevene utfordres til å se på tekster fra hennes forfatterskap med HELT nye øyne - "Rekonstruksjon:Undset".

Skolefilmbussen UNG

Film, Trinn: 8
Når Skolefilmbussen kommer på besøk får alle elevene i klassen mulighet til å lage sin egen film. Forberedelser, opptak og redigering blir gjort på iPader, alt under kyndig veiledning av meget dyktige instruktører fra Filmverkstedet i Oppland, alle med bakgrunn fra Den norske filmskolen.Opplegget med Skolefilmbussen starter på samme tid som skoledagen normalt starter, og alle elevene på trinnet er med samme dag.​Skolen vil i god tid bli kontaktet av utøver for å avtale nærmere, men opplegget krever generelt lite fra skolen.
Målgruppe
Åpne filter