Årshjulet

Årshjul for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oppland: 

Mars/april:

Videregående skoler får presentert tilbudet for kommende skoleår

1. mai:

Bestillingsfrist videregående skoler

1. juni:

Første utkast til turnéer publiseres på www.dksoppland.no

15. august:

Publiserte turnéer på www.dksoppland.no er gjeldende

September:

Oppstart turnéer

1. oktober:

Frist for innmelding av nye produksjoner