For elevarrangører

Elevarrangører vil sammen med skolens kulturkontakt ha ansvar for å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere et DKS-besøk. 

Vi tilbyr kurs for skoler som ønsker å lære opp en gruppe elever i det å være elevarrangører.

Elevarrangørkurs

Hvor foregår kurset?

- Det kommer en kursholder fra DKS Oppland til skolen og gjennomfører kurset der.

Hva lærer elevene på kurset?

- Elevene lærer hvordan man planlegger, organiserer, gjennomfører og evaluerer et DKS-besøk på skolen. De lærer om sjekklister og hvordan lokalet bør ordnes på forestillingsdagen. De får også vite hvordan utøverne bør tas i mot og presenteres, og til slutt om etterarbeidet etter at et DKS-besøk er gjennomført.

Hvor lenge varer kurset?

- Kurset varer fire-fem timer og kan tilpasses skolens hverdag.

Hvem er kurset for?

- Kurset kan gjennomføres for en elevgruppe fra 5. trinn og til og med ungdomsskolen + en lærer.

Når kan kurset gjennomføres?

- Kurset kan gjennomføres hele året, og helst i god tid før et DKS-besøk.

Hva koster kurset?

- Kurset er gratis. Elevene mottar et kursbevis etter at kurset er gjennomført.

For mer informasjon eller bestilling

- Ta kontakt med Ann-Kristin Helleberg.