For utøvere

Dersom du har en ferdig utviklet DKS-produksjon, eller en produksjonsidé som det er aktuelt å turnere med i Oppland, vil vi gjerne høre fra deg.

Innmeldingsfrist 1. oktober for påfølgende skoleår.

Forslag til nye produksjoner skal fra og med 2019 sendes via den nye nasjonale portalen for Den kulturelle skolesekken: www.denkulturelleskolesekken.no