For skolene

Alle skoler som mottar tilbud fra Den kulturelle skolesekken, skal ha en ansatt i rollen som kulturkontakt. 

Skolens kulturkontakt er et viktig bindeledd mellom fylkeskommunen, kommunen, utøvere, lærere og elever, og har en avgjørende rolle for hvor vellykket et skolebesøk blir.

Håndbok for skolens kulturkontakt

Håndboka gir en kort innføring i årshjulet til Den kulturelle skolesekken, oversikt over oppgavene til skolens kulturkontakt, samt kontaktinformasjon.

DKS-Håndbok for skolens kulturkontakt (PDF, 2 MB)

Ksys

DKS Oppland benytter et turnéleggerverktøy som heter Ksys.

På www.dksoppland.no kan skolen finne informasjon om hvilke DKS-besøk som kommer i løpet av året og til hvilket tidspunkt.

Skolens kulturkontakt har innlogginstilgang til Ksys, og må sørge for at riktig informasjon om skolen er registrert.

Skolen tar kontakt med turnéansvarlig i DKS Oppland ved spørsmål og endringer på Ksys.